Ograniczenie internetu wifi w gminie Sułów 2


Nasza Gmina Sułów udostępniając bezprzewodowy internet w ramach programu „e-Gmina Sułów …”, który pracuje w standardzie 802.11b o mocy 2,4GHz, ALE BEZ POBIERANIA OPŁAT „Bezpłatny internet”, naraziła się Urzędowi Komunikacji Elektronicznej RP.

ograniczenie wifi

Więc po przeprowadzenie kontroli i konsultacji UKE RP, wydano decyzję w sprawie Gminnego internetu w Sułowie (dokument w pdf).

Udostępniając mieszkańcom internet gmina będzie musiała jednak wprowadzić pewne ograniczenia dotyczące szybkości transferu danych, czasu korzystania i wielkości transferu.

 1. Maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie może być wyższa niż 512 kbit/s (0,5 Mb),
 2. Czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 60 minut (1 godz.) w trakcie pojedynczej sesji.
 3. Wprowadzony będzie też limit transferu danych (tj. suma danych wysyłanych oraz odebranych), który nie może przekroczyć 750 MB na miesiąc.

Co o tym sądzicie, jak się do tej informacje nastawiacie …

Inne decyzje UKE RP w Strawie Gminy Sułów: wynik konsultacji , zainteresowanie częstotliwością 3600-3800 MHz

 • Paweł

  Witam jestem Mieszkańcem Gminy z tego oto internetu i tak nie da się korzystać bo więcej jest niedostępny nie wiem kto za to jest odpowiedzialny ale na pewno nikogo takiego w gminie do spotkamy kto by nam odpowiedział. W dodatku jak już jest to chodzi jak żółw że nawet google nie chce się włączyć jedynym nadajnikiem w gminie który chyba w miarę chodzi to na samej gminie

 • Ireneusz Węs

  Proszę o uzupełnienie informacji:

  Od 2006r. kiedy to rozpoczęła działanie sieć wifi w gminie zmieniły się uwarunkowania prawne na podstawie których można udostępniać internet za darmo. Sejm uchwalił tzw. Megaustawę, w której określono na jakich warunkach Jednostka Samorządu Terytorialnego może świadczyć usługi telekomunikacyjne. Zgodnie z tą ustawą Gmina Sułów wystąpiła do Prezesa UKE o wyrażenie zgody oraz o określenie szczegółowych warunków działania naszej sieci. Reasumując:

  1. UKE nie kontrolowała sieci "e-Gmina Sułów…"

  2. Gmina Sułów w niczym "nie naraziła się" UKE,

  3. Przytaczana decyzja jest jedynie projektem, nie została podjęta jeszcze żadna ostateczna decyzja w sprawie udostępniania internetu przez Gminę Sułów.

  Pozdrawiam