Prelekcja o Grodzie Czerwieńskim Sutiejsk Dr hab Joanny Kalaga 1


Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych sympatyków archeologii i histori Grodów Czerwieńskich w szczególności Grodu SUTIEJSK. Informujemy, że w dniu 9 Lutego 2016 r. (wtorek) o godz. 16.00 w Remizo-świetlicy OSP w Sąsiadce (gm. Sułów) odbędzie się prelekcja Pani Dr hab Joanny Kalaga na temat “GRÓD CZERWIEŃSKI SUTIEJSK na pograniczu polsko-ruskim w X – XIII wieku“.

Konferencja r hab. Joanny Kalaga – Gród Sutiejsk

Gród Sutiejsk obecnie wieś Sąsiadka

Prelegentem cyklu wykładów o tematyce średniowiecznych Grodów Czerwieńskich na terenie gminy Sułów jest pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Dr hab. Joanna Kalaga – autorka wielu publikacji i prac z zakresu archeologii. Pani Joanna Kalaga jest także wychowanką Doc. Zofii Wartołowskiej (wykopaliska Grodu Sutiejsk wykonała doc. Z. Wartołowską 1936r ?).

W 2013 roku dr hab. Kalaga wydała książkę pod tytułem Sutiejsk. Gród pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku. Studium interdyscyplinarne

Na ternie Gminy Sułów w dniu 9 lutego 2016 roku odbędzie się 3 spotkania z autorką książki o Grodzie Sutiejsk obecnie wieś Sąsiadka, a będą to;

  1. SUŁÓW – sala gimnastyczna Zespołu Szkół (za budynkiem Gminy) – godz. 8.30
  2. MICHALÓW – aula Zespołu Szkół – godz. 11.15
  3. SĄSIADKA – remizo-świetlica OSP Sąsiadka – godz. 16.00

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych dziejami naszego Grodu Czerwieńskiego Sutiejsk.

 

  • Joanna Kalaga

    Bardzo dziękuję Panu Leonowi Bulakowi wójtowi gminy Sułów, Panu Ryszardowi Pietrykowskiemu Radnemu gminy Sułów i Pani Krzysztofowi Ferencowi radnemu wsi Sąsiadka za zaproszenie mnie z wykładami o grodzie Sutiejsk. Dziękuje Nauczycielom i uczniom ze szkół w Sułowie i Michalowie za cierpliwe ich wysłuchanie, a Mieszkańcom Sąsiadki za ciepłe i życzliwe przyjęcie.
    Z wyrazami szacunku
    Joanna Kalaga