dofinansowanie EU kurs promocja gminy

Bezpłatne szkolenia LGD w Sułowie

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i Poru” zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD (Gminy : Sułów, Radecznica, Nielisz, Szczebrzeszyn) do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. zasad pozyskiwania środków finansowych z programu LEADER w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty w ramach […]

impreza promocja gminy sport

II Rajd 4×4 Sułów 2012

  Zapraszamy na II rajd o Puchar Wójta Gminy Sułów,jest to pierwsza edycja rajdu „Sułów Wciąga 4×4” która odbędzie się 31.03.2012-01.04.2012. Rajd będzie przebiegał na przepięknych,malowniczych terenach Doliny Wieprza i Poru oraz zalewu Nielisz należących do Gmin Sułów i Nielisz. Biuro rajdu znajdować się będzie w Hotelu Marina w Nieliszu. Organizujemy start w czterech klasach […]

wieś

Stare Fotografie z Sąsiadki

Witam Wszystkich Mieszkańców i Przyjaciół Naszej wioseczki Sąsiadki i Zapraszam do przyłączenia się do utworzenia Galerii Starych Zdjęć z Archiwum. Myślę że każdy mieszkaniec posiada jakieś stare fotografie z imprez (dożynki, festyny, zawody strażackie, prace społeczne, imprezy szkolne, itp ), fotki zabudowy wiejskiej, spotkania, budowa dróg, hydroforni, szkoły, prace archeologiczne. Nadajmy Tym Zdjęciom Moc Dajmy […]