REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Forum dyskusujne wsi Sąsiadka „www.sasiadka.info/forum” jest miejscem swobodnej wypowiedzi, gdzie obowiązuje prawo Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasady współżycia społecznego. Rejestrując się akceptujesz również postanowienia niniejszego regulaminu. § 2. Moderatorzy są to Użytkownicy obdarzeni szczególnym zaufaniem Administratorów. Zostały im udostępnione dodatkowe opcje pomagające w prowadzeniu forum tj. np. zarządzanie tematami na forum, przyznawanie ostrzeżeń, banowanie użytkowników, itp. Administratorzy lub Moderatorzy łącznie zwani są Administracją lub Ekipą Forum. § 3. Wybór nowego Moderatora nie następuje automatycznie. Moderatorem może zostać Użytkownik który zyskał zaufanie Administracji. Użytkownik musi być postrzegany jako osoba pomocna i zaangażowana w rozwój forum. Posiadająca odpowiednie umiejętności komunikacyjne oraz chęć pomocy przy prowadzeniu forum. O potrzebie rekrutacji nowego moderatora decyduje Administrator. § 4. Administracja ma prawo założyć blokadę na konto użytkownika lub nadać mu ostrzeżenie na skutek działań sprzecznych z zasadami forum opisanymi w regulaminie. Termin upłynięcia blokady ustalany jest przez administrację, stosowane są również blokady bezterminowe. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z otrzymanym ostrzeżeniem ma prawo odwołać się od tej decyzji. W tej sprawie musi wysłać PW (prywatną wiadomość) do Administratora. § 5. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po zaakceptowaniu jej przez użytkownika. Czas na zapoznanie się ze zmianami w regulaminie wynosi 14 dni od momentu aktualizacji dla zarejestrowanych użytkowników. § 6. Forum zastrzega sobie prawo do udostępnia danych osobowych organom uprawnionym, jeżeli prawo w RP reguluje taką możliwość" ROZDZIAŁ II TWORZENIE NOWYCH TEMATÓW I POSTÓW § 1. Tworząc temat zwróć uwagę, czy robisz to w odpowiednim dziale i czy nie posiada on dodatkowego regulaminu. § 2. Upewnij się, czy nie istnieje już podobny temat. Użyj do tego opcji „Szukaj”. § 3. W nazwie tematu staraj się zawrzeć informację, czego on ma dotyczyć. § 4. Odpowiadając na posty trzymaj się poruszanego tam tematu. § 5. Zabronione jest dodawanie do treści linków z jakichkolwiek stron, for, itd. wyjątkiem są linki, które mogą być źródłem wiedzy, by rozwiązać dane problemy, linki nad którymi toczy się dyskusja. & 6. O linkach reklamowych należy wcześniej powiadomić Administratorów i MUSZĄ wyrazić na nie zgodę(PW przed napisaniem postu/tematu - należy w niej podać gdzie się chce wstawić link reklamowy(dział, temat itp.), oraz co jest tematem reklamy) § 7. Obsługa forum może zmienić/zamknąć/usunąć dowolny temat lub wiadomość naruszającą Regulamin, w niektórych przypadkach uzasadnienie zostanie wysłane na prywatną skrzynkę. § 8. Użytkownik publikuje swoje wypowiedzi i przemyślenia wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy serwisu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na Forum. § 9. Tworzone tytuły wątków powinny być konstruowane zwięźle, a nie rozwlekle. Tytuł ma być tylko i wyłącznie krótką informacją tematyczną. § 10.Zabrania się tworzenia treści, które nie są przedmiotem dyskusji, a prowokacją mającą na celu wywołanie negatywnych zachowań użytkowników. ROZDZIAŁ III KULTURA I STYL WYPOWIEDZI NA FORUM § 1. Zabrania się używania słów wulgarnych oraz obrażania w jakikolwiek sposób innych użytkowników. § 2. Użytkownik spamujący celowo (zakładanie dużej ilości tematów, czy odpowiedzi) jest banowany na zawsze, bez możliwości zdjęcia bana. § 3. Pisanie cały czas dużymi literami, pogrubioną lub pochyloną czcionką jest zabronione. § 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie kilku swoich wypowiedzi jedna pod drugą w krótkich odstępach czasu - odpowiednie wykorzystanie funkcji cytowania i edycji daje możliwość udzielania wszystkich odpowiedzi w jednym poście. § 5. Dbaj o kulturę języka, ortografię, gramatykę i interpunkcję. § 6. Na Forum używamy języka polskiego, zamieszczając materiały obcojęzyczne, przynajmniej postaraj się podać krótkie streszczenie. § 7. Bądź ostrożny pisząc z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu Twój żart może być odebrany jako złośliwa krytyka, a to może stać się początkiem konfliktu. § 8. Cytując inne osoby, wytnij fragmenty nie dotyczące bezpośrednio problemu. Załączanie całej wypowiedzi na pewno znudzi czytających. Pamiętaj o objęciu cytatu znacznikami § 9. Zabronione jest "przemycanie" adresów stron w miejscach nieprzeznaczonych do tego. § 10. Administratorzastrzega sobie, że może czasowo lub trwale zbanować użytkownika, który zaburza funkcjonowanie forum. ROZDZIAŁ IV PRAWA I OBOWIĄZKI § 1. Każdy Użytkownik ma obowiązek przestrzegania Regulaminu. § 2. Każdy z Użytkowników ma prawo zakładać nowe tematy i odpowiadać na już istniejące. § 3. Użytkownikom wolno tworzyć ankiety, jak i w nich głosować. § 4. Każdy Użytkownik posiada własny profil i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcjonalności z zastrzeżeniem zasad wymienionych w Regulaminie. §5. Każdy z Użytkowników ma możliwość wysyłania do innych Prywatnych Wiadomości, lub maili, chyba, że odbiorca zablokował tą możliwość. § 6. Każdy Moderator i Administrator ma prawo podjąć działania służące przywróceniu porządku na Forum, oraz zapobieżeniu łamania regulaminu przez użytkownika. § 7. Kary dla Użytkowników zależą od Moderatorów oraz Administratorów, jeśli uważasz, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie, możesz złożyć skargę do jednego z Administratorów Forum. § 8. Administratorzy są najwyższą władzą na Forum i do nich należy ostateczna decyzja we wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem. § 9. Multikonto, czyli jednoczesne posiadanie więcej niż jednego konta przez jedną osobę jest zabronione. Jeżeli kilka osób chce korzystać z jednego komputera na wielu kontach, to należy wcześniej powiadomić o tym Moderację. W innym przypadku banowane zostaną wszystkie konta danego użytkownika. § 10. Zabrania się udostępniania danych osobowych i teleadresowych we wszystkich publicznych wpisach. ROZDZIAŁ V SPRAWY ORGANIZACYJNE § 1. Każdy forumowicz prowadzący konkurs otrzymuje na ten czas rangę moderatora odpowiedniego to tego działu § 2. Na forum obowiązują następujące rangi: Nieaktywowani W tej grupie umieszczani są użytkownicy, którzy nie aktywowali swojego konta poprzez email bądź ich konto nie zostało aktywowane przez administratora. Zbanowani Domyślna grupa, do której przenoszeni są wszyscy użytkownicy, którzy otrzymają bana. Goście Domyślna grupa, której członkami są wszystkie niezalogowane osoby. Zarejestrowani Po rejestracji każdy użytkownik jest umieszczany w tej grupie. Forumowicz Zaawansowany użytkownik forum Przyjaciel forum Zasłużeni na forum Moderator konkursu ….. Moderatorzy konkursów Redaktor wywiadów Redaktor wywiadów /dział z wywiadami/ Moderatorzy Użytkownicy, którzy mogą moderować przydzielone im działy. Administratorzy Grupa, do której należą wszyscy administratorzy. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 1. Administracja forum nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na forum przez użytkowników. Użytkownik ma prawo do modyfikowania treści swoich postów samodzielnie bądź za pomocą funkcji ZGŁOŚ, nie ma jednak prawa żądać od administracji usunięcia swoich postów, bowiem decyzja o umieszczeniu ich na forum jest traktowana jako równoznaczna z decyzją przeznaczenia ich do użytku publicznego. § 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 29.10.2017. § 3. Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku zostanie to ogłoszone publicznie.