Grodzisko SUTIEJSK zaprasza turystów do wsi Sąsiadka w dniu 9 lipca 2017

Raport z działalności stowarzyszenia

I N F O R M A C J A o działalności społecznej mieszkańców wsi Sąsiadka w okresie od dnia [...]

informacja

Raport z działalności stowarzyszenia

I N F O R M A C J A o działalności społecznej mieszkańców wsi Sąsiadka w okresie od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 12 lipca 2016 roku oraz od dnia 13 lipca 2016 roku do dnia 28 lutego 2017 roku jako zarejestrowane STOWARZYSZENIE - [...]

Czytaj więcej

konkurs

Stroik i potrawa świąteczna w konkursie

Konkurs na Potrawę Świąteczną i Stroik Bożonarodzeniowy, który był skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych z obszaru gmin: Miączyn, Łabunie, Sitno, Komarów Osada, [...]

Czytaj więcej