Raport z działalności stowarzyszenia

Raport z działalności stowarzyszenia

19 marca 2017 0 przez Iwona Zwolak

I N F O R M A C J A o działalności społecznej mieszkańców wsi Sąsiadka w okresie od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 12 lipca 2016 roku oraz od dnia 13 lipca 2016 roku do dnia 28 lutego 2017 roku jako zarejestrowane

STOWARZYSZENIE – GRODZISKO SĄSIADKA DAWNY SUTIEJSK

I. Okres od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku :

 • Józefów n/Wisłą – Forum kobiet aktywnych
 • Źrebce – Dożynki gminne
 • Sułów – Opłatek gminny

II. Okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 12 lipca 2016 roku :

 • 10.I.2016 roku – Choinka noworoczna i jasełka
 • 28.I.2016 roku – Przegląd jasełek w Domu Kultury w Szczebrzeszynie
 • 2.II.2016 roku – Ustalanie kalendarza imprez kulturalnych na rok 2016 w Urzędzie Gminy w Sułowie
 • 6.II.2016 roku – Bal przebierańców dla dzieci i dorosłych
 • 9.II.2016 roku – Spotkanie z Panią dr Joanną Kalaga z Uniwersytetu Warszawskiego
 • 6.III.2016 roku – Wojewódzkie święto kobiet w Radecznicy
 • 8.III.2016 roku – Gminne święto kobiet w Sułowie
 • 17.III.2016 roku – Spotkanie na temat „żołnierzy wyklętych” w Radecznicy
 • 1.VII.2016 roku – Forum kobiet aktywnych w Urszulinie
 • 10.VII.2016 roku – I-wszy Piknik archeologiczny

III. Okres od dnia 13 lipca 2016 roku do 28 lutego 2017 roku :

 • 23.VII.2016 roku – Światowe dni młodzieży w Zamościu
 • 7.VIII.2016 roku – I-wszy Powiatowy festiwal pieśni i obrzędów weselnych w Mokremlipiu
 • 26.VIII.2016 roku – Zakończenie wakacji – altana Sutiejsk
 • 28.VIII.2016 roku – Dożynki gminne w Sułowcu
 • 3.IX.2016 roku – Wielkie czytanie „Quo vadis” w Gminnej Bibliotece w Radecznicy
 • 11.IX.2016 roku – Rajd rowerowy – stowarzyszenie Jastrzębia Zdebrz
 • 18.IX.2016 roku – Dożynki parafialne w Mokremlipiu oraz 50-lecie kapłaństwa ks.Henryka Steca
 • 14.XII.2016 roku – Konkurs stroików i potraw świątecznych – Sitno
 • 30.XII.2016 roku – Gminny opłatek w Sułowie

Dotychczasowy okres działalności to duża liczba spotkań, zebrań organizacyjnych, uzgodnień, wyjazdów, pisania pism, sprzątania grodziska i podgrodzia, altany, świetlicy i terenu wokół. Setki telefonów, smsów. Wszystkie te prace są udokumentowane w protokołach i notatkach zawierających dane odnośnie rodzaju wykonywanej pracy i osób je wykonujących, przejechanych kilometrów, rodzaju przekazanych materiałów czy wyrobów na zorganizowanie prezentów dla uczestników wielu spotkań.

Wszystkim zainteresowanym oraz zaangażowanym w pracę społeczną duże podziękowania.

Rozpoczęliśmy rok 2017.

I . Okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 28 lutego 2017 roku :

 • 7 styczeń 2017 roku – Opłatek połączony z choinką noworoczną
 • 15 luty 2017 roku – Planowanie imprez kulturalnych na rok 2017 w Urzędzie Gminy w Sułowie
 • 20 luty 2017 roku – Starostwo Powiatowe w Zamościu
 • 24 luty 2017 roku – Bank Spółdzielczy w Sułowie
 • 26 luty 2017 roku – Uroczystości ”Żołnierze wyklęci” w Mokremlipiu
 • 27 luty 2017 roku – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Każde działanie wymaga dużego zaangażowania dlatego też już od początku roku podjęliśmy wiele działań żeby zrealizować nasze dość szerokie zamierzenia.

Liczymy na życzliwość i wszelką pomoc ze strony naszych sympatyków, dotychczasowych obserwatorów oraz wszystkich lubiących hasło”niech się dzieje”.

cdn.