Zarząd stowarzyszenia

Skład Zarządu Stowarzyszenia “Grodzisko Sąsiadka Dawny Sutiejsk” :

  1. Andrzej Popielec – prezes
  2. Krzysztof Ferenc – wiceprezes
  3. Danuta Zwolak – skarbnik
  4. xxxxxxx – sekretarz
  5. Ryszard Pietrykowski – członek zarządu
  6. Daniel Mróz – członek zarządu

 

Skład Komisji Rewizyjnej :

  1. Tadeusz Pietrzniak – przewodniczący komisji
  2. Dominika Czop – protokolant
  3. Jacek Magdziarz – członek komisji

 

Nasze stowarzyszenie w dniu 12 lipca 2016 uzyskało wpis do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym

STOWARZYSZENIE GRODZISKO SĄSIADKA DAWNY SUTIEJSK

KRS: 0000627461, 

NIP: 9223053334, 

REGON: 364932411

 

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w tej chwili NIE posiadamy Statusu Organizacji Pożytku Publicznego i tym samym NIE MOŻEMY pozyskiwać 1% podatku z PIT-ów.

W najbliższym czasie będziemy starać się o taki status OPP – poinformujemy 😉 .