WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2010 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji
o wynikach głosowania w 20 719 obwodach stanowiących 80,39% ogólnej liczby
obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że cząstkowe nieoficjalne
wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, są
następujące:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 23 929 687;
2) liczba kart wydanych wyniosła 13 117 811;
3) frekwencja wyniosła 54,82%;
4) liczba głosów ważnych oddanych łącznie w skali kraju wyniosła 12 963 547;
5) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów wyniosła:

Nazwisko i imię kandydata Liczba uzyskanych
głosów
% uzyskanych
głosów
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 6 311 208
48,68
KOMOROWSKI Bronisław Maria 6 652 339 51,32

Minister Kazimierz Czaplicki wyjaśnił różnicę pomiędzy badaniami sondażowymi
podawanymi przez media, a wynikami cząstkowymi, jakie podaje Państwowa Komisja
Wyborcza. Minister podkreślił, że badania sondażowe przeprowadzane są na wybranej
losowo, reprezentatywnej grupie lokali wyborczych. Natomiast wyniki cząstkowe
wyborów podawane przez PKW są  to głosy obliczone z Okręgowych Komisji
Wyborczych.  Sekretarz PKW przybliżył również zasady  weryfikacji głosów oddanych w wyborach prezydenckich. Protokoły z Obwodowych Komisji Wyborczych
przekazywane są do Okręgowych Komisji Wyborczych. Tam po weryfikacji formalnej i
merytorycznej zostają zatwierdzone, a następnie wprowadzane do systemu Krajowego
Biura Wyborczego.
Minister Kazimierz W. Czaplicki wymienił również 13 okręgów, z których spłynęły już
wszystkie protokoły z Obwodowych Komisji Wyborczych. Są to m.in. Kraków, Chełm,
Piła, Konin, Zamość i Włocławek.

 

Aktualności =>>   SPRAWDŹ

Źródło:        OBEJRZYJ VIDEO