Grodzisko w Sąsiadce to jeden z Grodów Czerwieńskich, ze wspaniale zachowanymi, dochodzącymi do 6 metrów wysokości wałami. Utożsamiane z wymienionym dwukrotnie w latopisach Sutiejskiem, miejscem układów polsko – ruskich z 1076 roku, w wyniku których książę Bolesław Śmiały uzyskał pomoc książąt ruskich przeciwko cesarzowi niemieckiemu Henrykowi IV. Ten dwuczłonowy gród został najprawdopodobniej wzniesiony przez Jarosława Mądrego w latach 1031-1039. Zniszczony zaś został przez księcia włodzimierskiego Romana w roku 1205. W trakcie badań archeologicznych prowadzonych przed i po drugiej wojnie światowej, odkryto pozostałości głębokiej na szesnaście metrów studni dębowej, a także dwuizbowy, czworoboczny budynek oraz towarzyszące mu półziemiankowe domy zrębowe o regularnym układzie zabudowy, wewnątrz których stały po dwa piece kopułkowe. Podczas prac przy studni natrafiono na pięć doskonale zachowanych pieczęci księcia Dawida Igorewicza (w którego gród był posiadaniu, co wzmiankuje latopis pod rokiem 1097) datowanych na koniec XI i początek XII w. Na każdej z nich umieszczono napis „Panie, przyjdź z pomocą Twemu słudze – Dawidowi Archontowi Rusi”. Z ustaleń badaczy wynika, że Sutiejsk był jednym z najważniejszych założeń obronnych na pograniczu polsko – ruskim. Jego strategiczne położenie było więc najprawdopodobniej bodźcem popychającym książąt tak ruskich, jak i polskich do prób podporządkowania go sobie w celu sprawowania kontroli nad całym odcinkiem pogranicznym.