Miesiąc: Listopad 2011

17/11/2011 0

Gazety piszą o Sąsiadce

przez Krzysztof Ferenc

Gazety piszą o Naszej wsi Sąsiadka Sąsiadka zaprasza do grodziska Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sąsiadce odsłonili wały wczesnośredniowiecznego…