Brak pradu w Sąsiadce dn. 14.11.2011 godz 01.30

  Brak prądu