Czym jest Azbest ?

To minerał włóknisty o unikalnych właściwościach chemicznych i fizycznych.

Włókna są :

  • niewidzialne dla oka człowieka
  • ostro zakończone i łamliwe
  • nierozpuszczalne
  • niezniszczalne
  • wdychane z powietrzem przedostają się do płuc