Szkoła Podstawowa w Sąsiadce – Przetarg na 600 m² – 1,5 tys/miesc

 

Zapraszamy Wszystkistkich Zainteresowanych Na Przetarg

– Dzierżawa Budynku po byłej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Sąsiadce (Gmina Sułów pow. Zamojski )

Powierzcnia użytkowa  : 600 m²Wyświetl większą mapę

Przedmiot przetargu, przeznaczenie i opis nieruchomości

Nr działek i powierzchnia w m² 3892/1, 3893/1, 3895/1, 3923/1 o powierzchni 2400 m²
Powierzchnia budynku Budynek o powierzchni użytkowej 600 m².Z powierzchni użytkowej wyłączone są pomieszczenia zajmowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sułowie, Filia w Sąsiadce o powierzchni 52 m²
Nr księgi wieczystej ZA1Z/00039587/6
Położenie nieruchomości Nieruchomość położona w Sąsiadce, obręb nr 9
Opis nieruchomości Zabudowę działek stanowi budynek byłej szkoły podstawowej, murowany, częściowo podpiwniczony, wolnostojący, I piętrowy. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, elektryczną, kanalizacyjną, telefoniczną i c.o. Stolarka okienna i drzwiowa w całym budynku drewniana.Nieruchomość ma dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej i telefonicznej.Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od drogi powiatowej nr 3206 utwardzonej nawierzchnią asfaltową.Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 600 m² (po wyłączeniu pomieszczeń zajmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sułowie, Filia w Sąsiadce o powierzchni 52 m²). Stan techniczny dobry.Działki i budynek jest wolny od obciążeń i zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Przeznaczenie  nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego UO- teren usług publicznych oświaty i wychowania
Okres dzierżawy Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 9 lat
Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny netto za całość przedmiotu dzierżawy 1 500,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VATDzierżawca oprócz czynszu będzie zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości oraz wszelkich opłat związanych z eksploatacją w tym w szczególności: opłat za energię elektryczną, dostawę wody i usuwanie odpadów oraz dokonywanie we własnym zakresie i na swój koszt remontów, modernizacji i ulepszeń nieruchomości.
Wadium 10% czynszu dzierżawnego w wysokości 150,00 zł

 

Termin przetargu

Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się

w dniu 1 lutego 2012 roku o godzinie 10.00

w sali nr 11 (sala konferencyjna) Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63

 

Więcej informacji : Urząd Gminy Sułów

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie dzierżawy, warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułów w godzinach pracy tj.

od godz. 7.30 do 15.30 osobiście lub telefonicznie

pod numerem (084) 682 62 02 wew. 46.

Wójt Gminy Sułów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.