W dniu 31 styczeń 2012 o godzinie 12.00 w Sitnie odbedzie się Szkolenie specjalistyczne na humanitarny ubój zwierząt domowych na potrzeby własne.

ARiMR przepisy regulujące „Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny na terenie gospodarstw rolniczych” > strona ARiMR

 

Koszt Szkolenia : 299 zł (lub 199 zł przy grupie powyżej 30 osób)
Nabór uczesników : Do 26 stycznia 2012
Zapisy prowadzi Teresa Jawor – LORD Konskowola w Sitnie
Tel: 0 605 831 708 lub 84 611 25 29