Skip to main content

Bezpłatne szkolenia LGD w Sułowie

Bezpłatne szkolenia LGD w Sułowie

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym szkoleniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i Poru” zaprasza mieszkańców z obszaru działania LGD (Gminy : Sułów, Radecznica, Nielisz, Szczebrzeszyn) do udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. zasad pozyskiwania środków finansowych z programu LEADER w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Małe projekty w ramach […]

II Rajd 4×4 Sułów 2012

II Rajd 4×4 Sułów 2012

  Zapraszamy na II rajd o Puchar Wójta Gminy Sułów,jest to pierwsza edycja rajdu „Sułów Wciąga 4×4” która odbędzie się 31.03.2012-01.04.2012. Rajd będzie przebiegał na przepięknych,malowniczych terenach Doliny Wieprza i Poru oraz zalewu Nielisz należących do Gmin Sułów i Nielisz. Biuro rajdu znajdować się będzie w Hotelu Marina w Nieliszu. Organizujemy start w czterech klasach […]

 

Skontaktuj się