Jeżeli masz potrzebę działania. Lubisz pracować z ludźmi
i zdajesz sobie sprawę jak istotną rolę w dzisiejszym świecie odgrywa Internet.

Zgłoś się do Nas i wypełnij już dziś ankietę na Latarnika Polski Cyfrowej!
Zostań lokalnym liderem edukacji cyfrowej!
WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Pomóż nam współtworzyć pierwszy tego typu program w Polsce.
Zróbmy Coś Globalnego Lokalnie!
RAZEM!

W ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans rozpoczynamy poszukiwanie 2600 Latarników – lokalnych liderów, którzy będą promować w swoich środowiskach internet i związane z nim technologie. Nasza akcję wspierają m.in. Lech Wałęsa i Andrzej Grabowski.

Dlaczego warto zostać Latarnikiem?

  1. Latarnicy w trakcie przeprowadzonych szkoleń w II i III kwartale 2012 roku nabędą kompetencje trenerskie niezbędne do prowadzenia zajęć mających na celu wprowadzenie w cyfrowy świat osób z generacji 50+
  2. Każdy uczestnik szkoleń otrzyma certyfikat trenera kompetencji cyfrowych
  3. Latarnicy będą wspierani narzędziami edukacyjnymi oraz materiałami szkoleniowymi i promocyjnymi przez cały czas trwania projektu. Zapewnimy również doradztwo ekspertów poprzez ogólnopolskie Centrum Kompetencji Cyfrowych.
  4. Zasadą aktywności Latarników Polski Cyfrowej są działania non – for – profit. Latarnicy działają jako wolontariusze, jednakże, organizatorzy przewidują wsparcie specjalnymi grantami około 200 najciekawszych lokalnych inicjatyw. Granty zostaną przyznane latarnikom, którzy przedstawią swoje programy lokalnych działań w konkursie. Konkurs zostanie ogłoszony w drugiej połowie roku i rozstrzygnięty do końca 2012 r. Programy będą realizowane w okresie styczeń 2013-czerwiec 2014r.
  5. Najlepsi i najbardziej aktywni latarnicy będą wyróżniani corocznie podczas konferencji zaplanowanych w projekcie
  6. Latarnicy uzyskają od organizatorów inicjatywy specjalne identyfikatory oraz gadżety programu, a jako liderzy cyfrowych przemian będą promowani w portalu internetowym PCRS

UWAGA! Nie musisz być informatykiem, bo też nie zamierzamy wprowadzać dorosłych Polaków w szczegółowe arkany informatyki. Chcemy natomiast zachęcić ich do pokonania nieufności, obaw i barier psychicznych w zapoznaniu się praktycznymi korzyściami z poruszania się po cyfrowym świecie.