Szopka Betlejemska w kościele p.w. „Znalezienia Krzyża Świętego ” w Mokremlipu z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2012 roku.

l2l1