Zabójca w Twoim Domu !!!

Tlenek Węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i może powodować uszkodzenie mózgu oraz innych narządów.

Jeśli używasz węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów układu kominowego nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego lub z butli czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Zarządca lub właściciel budynku ma obowiązek miedzy innymi przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla „czad” ?:

 • ból głowy
 • ogólne zmęczenie
 • duszność
 • trudność z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
 • senność
 • nudności i wymioty

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powoduje, że jest on całkowicie bierny – nie świadomy (nie ucieka z miejsca zagrożenia), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak uratować zaczadzonego ?

 • należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
 • natychmiast otworzyć okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć truciznę
 • jak najszybciej wynieść osobę na świeże powietrze
 • rozluźnić mu ubranie – rozepnij pasek, guziki ale nie rozbieraj Go, gdyż niemożna doprowadzić do przemarznięcia.

Jeśli p wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonywania sztucznego oddychania i masaży serca.

Wezwij służby ratownicze:

 1. Pogotowie ratunkowe – 999 lub
 2. Straż pożarna – 998 lub
 3. NUMER ALARMOWY – 112 (Dostępny z każdego telefony stacjonarnego, komórkowego – nawet jeśli nie masz Nic na stanie konta – 0 zł)

Co zrobić aby Być Bezpiecznym ?

 • zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
 • stosuj mikro wentylację okien i drzwi,
 • nigdy nie zasłaniaj (nie zaklejaj) kratek wentylacyjnych,
 • z pomocą fachowców dokonaj okresowych przeglądów komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
 • nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie są wentylowane,
 • zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, których śpi Twoja rodzina – to bardzo skuteczne urządzenie, które uratowało już niejedno życie.

 

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla – czadu. W sprzedaży oprócz czujek tlenu węgla są także urządzenia wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne substancje.

Nie pozwól CZADOWI Zabić Twojej Rodziny

Film ku przestrodze