Jesteś tutaj:

Miesiąc: Marzec 2013

Życzenia Wielkanocne 2013

Święta Wielkanocne w tym 2013 roku, to wielkie wyzwanie dla kościoła oraz wszystkich chrześcijan, po pierwsze wybór Nowego Papieża „Franciszek” a teraz Święte Triduum Paschalne w zimowej aurze przypominającej bardziej Święta Bożonarodzeniowe.

W dniu dzisiejszym został poświęcony ogień, woda święcona, pokarm wielkanocny oraz odnowiono przysięgę chrztu świętego, więc pozostała nam adoracja przy Grobie pańskim. Jutro niedziela więc z pierwszą Mszą Świętą Rezurekcyjną połączoną z procesją Najświętszej Hostii, kościół katolicki obwieści światu Dobrą Nowinę jakim jest Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

wielkanoc2013

Z okazji Świąt Wielkanocnych 2013 roku, Życzę Wszystkim Mieszkańcom Sąsiadki oraz im Rodzinom, Przyjaciołom oraz Ludziom Biednym i Cierpiącym Dużo Zdrowia które pozwala przetrwać najgorsze, Miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, Wielu Przyjaciół i Kochającej Rodziny, a także Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać i Szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.

Dokarmianie bocianów w Michalowie

W dniu dzisiejszym 22 marca 2013 r. (piątek) w miejscowości Michalów, pracownicy ds. wojska, OC i rolnictwa z Urzędu Gminy w Sułowie, w godzinach porannych dokarmiali przybyłych „gości z ciepłych krajów”, a mowa tu o ośmiu Bocianach.

Z dniem 21 marca (czwartek) rozpoczęła się wiosna i tym samym do gminy Sułów przyleciało kila sztuk bocianów, które jako pierwsze miejsce dłuższego postoju wybrały wieś Michalów ze zbiornikiem wodnym przylegający do rzeki Wieprz. Korzystając z gościnności mieszkańców słynnej wioski Dawnej Rodziny Zamojskich osiedliły się na niezamarzniętym zbiorniku wodnym w sąsiedztwie przystani kajakowej „Marina”, lecz aura pogodowa panująca na terenie roztocza wschodniego zrobiła nam jako mieszkańcom oraz bocianom bardzo mroźnego psikusa.

bociek

Więc bociany, które pomagają rodzicom „bocian przynosi dzieci” w dniu dzisiejszym potrzebowały same pomocy, gdyż z powodu niskich temperatur żaby pochowały się w zarośla i tym samym gminni pracownicy dokarmiali Naszych „gości” bocianów świeżutką drobiową wątróbką, serduszkami i jajkami na twardo (bociany to ptaki mięsożerne).

Bocianów zabrania się dokarmiać różnego rodzaju produktami zbożowymi np: makaron, chleb, chipsy itp, gdyż można im zaszkodzić.

P1000817 P1000818 P1000819 P1000821 P1000825 P1000827 P1000830 P1000831 P1000832

Fotografie wykonał pracownik gminy Sułów (rozmiar oryginalny)

Sieć szerokopasmowa w gminie Sułów

Kto z mieszkańców naszej gminy Sułów spotkał się ze słowem „sieć światłowodowa” tak chodzi o bardzo szybki internet szerokopasmowy. Więc nasze województwo Lubelski uczestniczy w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” cały koszt inwestycji na Lubelszczyźnie to 385 084 244,27 zł (w tym z UE 266 968 119,29 zł), nasz powiat zamojski z gminą Sułów będą posiadać do internetu szerokopasmowego.

W naszym powiecie zamojskim zostanie położone około 211 km kabli światłowodowych i 24 zainstalowanych węzłów, w tym 1 węzeł szkieletowy (w Zamościu).

zasieg sieci

Na naszym terytorium będzie punkt dystrybucyjny w miejscowości Deszkowice Pierwsze w Szkole Podstawowej lub w Sułowie.

http://youtu.be/roLIA6o3ANI

Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej (w 5 województwach) i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Działanie będzie realizowane przez przygotowanie, a następnie wdrożenie komplementarnych projektów, które swoim zasięgiem obejmowały będą regiony Polski Wschodniej. W ramach projektów zakłada się budowę, na terenie każdego z województw Polski Wschodniej, na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz dotkniętych zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, przede wszystkim pasywnej infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i tworzącej regionalne sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Regionalne sieci umożliwią podmiotom komercyjnym budowę własnych sieci, na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. W ten sposób sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej składać się będzie z elementów lokalnych sieci szkieletowych (tzw. backhaul albo middle mile) łączących krajową sieć szkieletową z sieciami dostępowymi – abonenckimi (last mile).

Sieć budowana w ramach projektów będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio użytkownikom końcowym, tj. mieszkańcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym z Polski Wschodniej.

Realizacja projektu opracowana zostanie ze specjalnym uwzględnieniem działań edukacyjno-informacyjnych, dlatego też zaplanowane jest przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla mieszkańców Polski Wschodniej.

Kto skorzysta dzięki projektowi

  1. jednostki samorządu terytorialnego;
  2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  3. przedsiębiorcy organizacje pozarządowe;
  4. mieszkańcy województw Polski Wschodniej;
  5. pracownicy i klienci instytucji publicznych.

Wartość projektów całego projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 1 447 092 175,62 zł (w tym dofinansowanie z UE: 1 007 442 031,31 zł).

Prędkość u użytkownika końcowego, czyli w domach, będzie zależała od dostawców Internetu. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zapewnia warunki, żeby to było powyżej 30 MB/s. W praktyce może być więcej lub mniej – zależy od miejsca na mapie i innych czynników.

Mapa województwa lubelskiego z dostępem do sieci szerokopasmowej

SSPW Lubelskie

Ograniczenie internetu wifi w gminie Sułów

Nasza Gmina Sułów udostępniając bezprzewodowy internet w ramach programu „e-Gmina Sułów …”, który pracuje w standardzie 802.11b o mocy 2,4GHz, ALE BEZ POBIERANIA OPŁAT „Bezpłatny internet”, naraziła się Urzędowi Komunikacji Elektronicznej RP.

ograniczenie wifi

Więc po przeprowadzenie kontroli i konsultacji UKE RP, wydano decyzję w sprawie Gminnego internetu w Sułowie (dokument w pdf).

Udostępniając mieszkańcom internet gmina będzie musiała jednak wprowadzić pewne ograniczenia dotyczące szybkości transferu danych, czasu korzystania i wielkości transferu.

  1. Maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie może być wyższa niż 512 kbit/s (0,5 Mb),
  2. Czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 60 minut (1 godz.) w trakcie pojedynczej sesji.
  3. Wprowadzony będzie też limit transferu danych (tj. suma danych wysyłanych oraz odebranych), który nie może przekroczyć 750 MB na miesiąc.

Co o tym sądzicie, jak się do tej informacje nastawiacie …

Inne decyzje UKE RP w Strawie Gminy Sułów: wynik konsultacji , zainteresowanie częstotliwością 3600-3800 MHz

Mewa symbol Papieża Franciszka I

Dziś 13 marzec 2013 to wielki dzień dla wszystkich chrześcijan i osób wierzących w Boga, a w szczególności szczęśliwy dla mieszkańców pięknego miasta-stolicy Buenos Aires w Argentynie (Ameryka Południowa) w drugim dniu konklawe wybrano Nowego Papieża arcybiskupa i kardynała Jorge Mario Bergoglio.

franciszek 1

Nowo wybrany „Habemus Papam” Ojciec Święty jako że został głową kościoła katolickiego pierwszy w historii papież chrześcijański przyjął imię Franciszek I (cechy szczególne imienia: wytrwałość, pewność siebie, przekorność). Ciekawym obrazem konklawe 2013 roku był widok białej mewy na kominie Kaplicy Sykstyńskiej z której wydobywa się znak głosowania papieża dym czarny lub biały, oznajmujący wybór papieża.

mewa franciszek 1

Mewa symbolizuje wolność, beztroskę, podróż i zapowiedzią przyjaznych kontaktów z ubogimi. Chociaż niekiedy jest też zapowiedzią zbliżającego się nieszczęścia czy nieuchronnej zagłady.

Pierwsza Relacja z ogłoszenia wyboru Nowe Papieża Franciszka I – TVP 1

Info o Konklawe 2013

konklawe 2013

Do góry

Skontaktuj się