Nasza Gmina Sułów udostępniając bezprzewodowy internet w ramach programu „e-Gmina Sułów …”, który pracuje w standardzie 802.11b o mocy 2,4GHz, ALE BEZ POBIERANIA OPŁAT „Bezpłatny internet”, naraziła się Urzędowi Komunikacji Elektronicznej RP.

ograniczenie wifi

Więc po przeprowadzenie kontroli i konsultacji UKE RP, wydano decyzję w sprawie Gminnego internetu w Sułowie (dokument w pdf).

Udostępniając mieszkańcom internet gmina będzie musiała jednak wprowadzić pewne ograniczenia dotyczące szybkości transferu danych, czasu korzystania i wielkości transferu.

  1. Maksymalna przepływność łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie może być wyższa niż 512 kbit/s (0,5 Mb),
  2. Czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 60 minut (1 godz.) w trakcie pojedynczej sesji.
  3. Wprowadzony będzie też limit transferu danych (tj. suma danych wysyłanych oraz odebranych), który nie może przekroczyć 750 MB na miesiąc.

Co o tym sądzicie, jak się do tej informacje nastawiacie …

Inne decyzje UKE RP w Strawie Gminy Sułów: wynik konsultacji , zainteresowanie częstotliwością 3600-3800 MHz