Kto z mieszkańców naszej gminy Sułów spotkał się ze słowem „sieć światłowodowa” tak chodzi o bardzo szybki internet szerokopasmowy. Więc nasze województwo Lubelski uczestniczy w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” cały koszt inwestycji na Lubelszczyźnie to 385 084 244,27 zł (w tym z UE 266 968 119,29 zł), nasz powiat zamojski z gminą Sułów będą posiadać do internetu szerokopasmowego.

W naszym powiecie zamojskim zostanie położone około 211 km kabli światłowodowych i 24 zainstalowanych węzłów, w tym 1 węzeł szkieletowy (w Zamościu).

zasieg sieci

Na naszym terytorium będzie punkt dystrybucyjny w miejscowości Deszkowice Pierwsze w Szkole Podstawowej lub w Sułowie.

http://youtu.be/roLIA6o3ANI

Głównym celem projektów jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej (w 5 województwach) i usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku w zakresie sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Działanie będzie realizowane przez przygotowanie, a następnie wdrożenie komplementarnych projektów, które swoim zasięgiem obejmowały będą regiony Polski Wschodniej. W ramach projektów zakłada się budowę, na terenie każdego z województw Polski Wschodniej, na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz dotkniętych zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, przede wszystkim pasywnej infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i tworzącej regionalne sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Regionalne sieci umożliwią podmiotom komercyjnym budowę własnych sieci, na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. W ten sposób sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej składać się będzie z elementów lokalnych sieci szkieletowych (tzw. backhaul albo middle mile) łączących krajową sieć szkieletową z sieciami dostępowymi – abonenckimi (last mile).

Sieć budowana w ramach projektów będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio użytkownikom końcowym, tj. mieszkańcom oraz podmiotom publicznym i gospodarczym z Polski Wschodniej.

Realizacja projektu opracowana zostanie ze specjalnym uwzględnieniem działań edukacyjno-informacyjnych, dlatego też zaplanowane jest przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla mieszkańców Polski Wschodniej.

Kto skorzysta dzięki projektowi

  1. jednostki samorządu terytorialnego;
  2. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  3. przedsiębiorcy organizacje pozarządowe;
  4. mieszkańcy województw Polski Wschodniej;
  5. pracownicy i klienci instytucji publicznych.

Wartość projektów całego projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej 1 447 092 175,62 zł (w tym dofinansowanie z UE: 1 007 442 031,31 zł).

Prędkość u użytkownika końcowego, czyli w domach, będzie zależała od dostawców Internetu. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zapewnia warunki, żeby to było powyżej 30 MB/s. W praktyce może być więcej lub mniej – zależy od miejsca na mapie i innych czynników.

Mapa województwa lubelskiego z dostępem do sieci szerokopasmowej

SSPW Lubelskie