Zielone Świątki to ludowa tradycja i posiada swe źródła w obrzędowości pogańskiej. Wpisane są w rytm przyrody, oczekiwanie nadejścia lata. Na Roztoczu Zachodnim są magiczne praktyki, które miały oczyścić ziemię z demonów wodnych, odpowiedzialnych wiosną za proces wegetacji. Działania te miały zapewnić obfite plony. W tym celu palono ognie, domy przyozdabiano zielonymi gałązkami, tatarakiem, kwiatami, jak twierdzono przystrajanie domostw zielonymi gałęziami miało zapewnić urodzaj, a także ochronić przed urokami. Niektórzy wycinali młode brzózki i stawiali je w obejściu. Bydło okadzano dymem ze spalonych święconych ziół, przystrajano wieńcami i kwiatami, a po grzbietach i bokach toczono jajka. W okresie późniejszym zasiane pola obchodziły procesje, niesiono chorągwie i obrazy święte, śpiewano przy tym pieśni nabożne.

U nas na Roztoczy Zachodnim te tradycje zachowały się do dnia dzisiejszego XXI wieku.

Zielone18 Zielone13 Zielone11 Zielone4 Zielone6 Zielone5 Zielone1 Zielone2

ODDAJ SWÓJ GŁOS NA NASZĄ STRONĘ > www.SASIADKA.INFO