Ostatnie wydarzenie we wsi, jakim był Festyn Rodzinny, wyzwoliło wiele entuzjazmu wśród młodzieży i dorosłych do organizacji podobnych imprez.  Mieszkańcy mocno zaangażowali się w przygotowaniach festynu, a jego przebieg bardzo wszystkim odpowiadał.  W rozmowach miedzy sobą wróciła idea sprzed 3 lat by powołać stowarzyszenie, które podjęło by się wielorakiej działalności kulturalnej we wsi z korzyścią dla wszystkich mieszkańców i uczyniłoby wieś atrakcyjną dla turystów.

Pojawiły się propozycje umiejscowienia siedziby stowarzyszenia w budynku byłej szkoły. Tam też można by było utworzyć izbę regionalną.

Zarysowała się też idea zbudowania stałej estrady na łąkach pod wałami grodziska Sutjesk z oryginalną  ludową architekturą, gdzie mogłyby odbywać się różne imprezy i tradycyjne święta wiejskie jak np. dożynki, noc świętojańska itp.

Tym i jeszcze wieloma innymi działaniami zajęłoby się stowarzyszenie. Czy dojdzie do tego? Wkrótce się przekonamy! Do realizacji potrzeba na początek około 15 chętnych i aktywnych dorosłych mieszkańców wsi.  Już pierwsze spotkanie w sprawie omówienia tej kwestii odbędzie się 11.07.2013 r.

Zatem czekamy na tych wszystkich, którzy mają jeszcze w sobie pełen entuzjazm do działania i ożywienia życia we wsi.

0

Publication author

offline 10 lat

Jerzy Chowaniec

0
Comments: 0Publics: 17Registration: 28-06-2013