IMG_0702Gminna Biblioteka Publiczna w Sułowie w okresie lipca i sierpnia 2013r. jako Biblioteka Wiodąca zorganizowała dla swoich Bibliotek Partnerskich szkolenia w ramach mikrograntu „Podaj dalej”. Program mikrograntu stanowi integralną część Programu Rozwoju Bibliotek. Mikrogranty „Podaj Dalej” prowadzone są przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). Spotkania w ramach grantu to okazja do zaprezentowania pracy wszystkich placówek z koalicji sułowskiej biblioteki.

Celem projektu było przekazanie zespołom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkoleń oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Dwa spotkania odbyły się w bibliotece w Sułowie, jedno w Radecznicy i jedno za pośrednictwem elektronicznych kanałów komunikacji. Zaproszonymi do udziału w szkoleniach byli bibliotekarze z GBP w Skierbieszowie, BPG Radecznica i  M-GBP w Szczebrzeszynie. Swoją obecnością zaszczycili  nas władze gminy Sułów:  Wójt Gminy  Tomasz Pańczyk, Zastępca Wójta Janusz Stańczyk, Przewodnicząca  Rady Gminy, a jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Sułów Irena Prus-Pańczyk i wielu innych znamienitych gości.
Szkolenia przebiegały w życzliwej i koleżeńskiej atmosferze. Bibliotekarze dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, przekazywali nowe pomysły dotyczące różnych form działalności bibliotek. Rozmawiano o doświadczeniach we współpracy z lokalnymi instytucjami kultury i oświaty, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami.

Poza tym była okazja uczestniczenia w promocji tomiku poezji poetki regionalnej Henryki Stadnickiej. Wysłuchania wierszy innych lokalnych twórców, którzy oprócz poezji przedstawili pieśni ludowe z okresu międzywojennego.

W ramach integracji miałyśmy możliwość zwiedzenia Sanktuarium Św. Antoniego.

W czasie ostatniego wirtualnego spotkania wykorzystując pocztę elektroniczną uczestniczyliśmy w konferencji na temat zagrożeń panujących w Internecie, a także posumowaliśmy projekt i korzyści jakie z niego wyniknęły.