Przypominamy Wszystkim Mieszkancom wsi Sąsiadka, że w dniu jutrzejszym 17 grudnia 2013 roku (wtorek) odbędzie się odbiór odpadów komunalnych (szkło, odpady mieszane).

odpady2013s

Według harmonogramu jutro (wtorek) będzie odbierane SZKŁO BEZBARWNE i KOLOROWE oraz odpady mieszane.

Do selekcji odpadów szkalnych należy użyć worków:

 • woreki białe > Szkło Bezbarwne
 • worki zielone > Szkło Kolorowe

Co Należy Wyrzucać do worków:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (bez nakrętek i uszczelek)
 • butelki po napojach alkoholowych
 • szklane opakowania po kosmetykach

Zakaz Wyrzucania do worków:

 • szkła okiennego, zbrojonego, luster, witraży
 • szyb samochodowych
 • ceramiki, fajansu, porcelany, kryształu, zniczy
 • żarówek, świetlówek, reflektorów
 • termometrów, strzykawek
 • kineskopów i monitorów
 • wyrobów ze szkła hartowanego
 • opakowań po lekach (Przeterminowane lub częściowo zużyte lekarstwa można dostarczać do specjalnie oznakowanego pojemnika znajdującego się w Punkcie Aptecznym w Michalowie)

Do worków w kolorze białym i zielonym, służących do selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać czyste opakowania szklane pozbawione zawartości.

POJEMNIKI I WORKI z zawartością posegregowanych odpadów szklanych należy WYSTAWIĆ przy Posesji (w widocznym miejscu) w godzinach wieczornych dziś 16.12.2013 lub Jutro rankiem do 7.00 > 17.12.2013 (wtorek).

Dla przypominienia termin odbioru odpadów:

17 Grudzień 2013 (wtorek):

 • Rozłopy I i II
 • Deszkowice I i II
 • Źrebce
 • Sąsiadka

18 Grudzień 2013 (środa):

 • Rozłopy Kolonia
 • Sułów
 • Kulików
 • Sułówek
 • Sułowiec
 • Sułów Kolonia
 • Kawęczyn Kolonia

PRZYPOMNIJ SWOJEMU SĄSIADOWI I SĄSIADCE o Odbiorze Odpadów Szklanych  😉

Firma utylizująca odpady z terenu gminy Sułów to

pgkzmc

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Krucza 10 w Zamościu (tel.: 84 638 12 00; 84 638 12 21; 84 639 22 13
fax. 84 638 54 58; 84 638 12 10)

Kontakt do Urzędu Gminy w Sułowie – 84 682 68 31 sekretariat