W dniu 18 marca 2014 (wtorek) w Remizie OSP Deszkowice Pierwsze (zielona remiza) odbyło się spotkanie poświęcone odtworzeniu urządzeń melioracyjnych w miejscowościach: Deszkowice Pierwsze, Rozłopy oraz Michalów.

grunt deszkowiece 2014

Na spotkanie przybyli:

Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, pracownicy WZMiUW, Wójt Gminy Sułów – Tomasz Pańczyk, pracownicy UG ds. gruntów, planowania przestrzennego i ochrony środowiska oraz właściciele poszczególnych wsi na terenie których będzie prowadzony projekt melioracyjny.