Po raz pierwszy w Eurowyborach 25 maja 2014 osoby niepełnosprawne będą mogły głosować korespondencyjnie oraz przez pełnomocnika. Możliwość głosowania przez pełnomocnika będą miały także osoby, które ukończyły 75 lat.
euro niep 2014

Terminy związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.

  1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 5 maja 2014 r.
  2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 15 maja 2014 r.
  3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 23 maja 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 25 maja 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
  4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 maja 2014 r.
  5. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a upływa w dniu12 maja 2014 r.

Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy np w Sułowie .

Urząd Gminy w Sułówie

Sułów 63 , 22-448 Sułów

Tel. +48 84 68 26 202

Godziny pracy UG Sułów:

Poniedziałek – Piątek  7.1515.15

Informacje o wyborach do europarlamentu 2014 można uzyskać tu http://www.elections2014.eu/pl