W dniu 13 kwietnia 2014 roku w miejscowości Kębło odbyły się zawody strzeleckie zorganizowanie przez  Lubelski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju. Przed zawodami odbyły się egzaminy praktyczne z udziałem 17 uczestników, którzy uczestniczyli w 4 dniowym kursie LOK „Prowadzący Strzelanie z broni: A, B, C, D „. Każdy uczestnik kursu uprawniającego do prowadzenia zawodów strzeleckich z udziałem broni: A (palnej sportowej), B (pneumatycznej sportowej) , C (maszynowej – pistolet), D (gładkolufowej) został przeszkolony w zakresie:

 • strzelania,
 • używania i posługiwanie się bronią i amunicją,
 • prowadzenia gospodarki uzbrojenia,
 • instrukcje i zasady nabywania oraz ewidencjonowania broni,
 • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, itp

Szkolenie LOK na prowadzenia zawodów odbył i zdobył uprawnienia członek KŻR Sułów – Ferenc Krzysztof (admin strony)

Kurs zakończył się egzaminem teoretyczny i praktycznym na strzelnicy w Kęble.

monKeblo[13042014] rewersPuchary[13042014]

Po odbytym szkoleniu przyszła pora na zawody zespołowe w wojewódzkich zawodach strzeleckich z broni (pistolet Cz oraz karabin kbk AK) o Puchar Prezesa ZW LOK w Lublinie.

Uczestniczyło ponad 82 uczestników podzielonych w czteroosobowe zespoły, którzy oddawali swoje strzały w kierunku tarczy na dystansie 25 (pistolet) i 50 (karabin) metrów.

W wojewódzkich zawodach strzeleckich uczestniczył nasz klub z gminy Sułów – KŻR Sułów na czele którego był prezes Ryszard Pietrykowski z zespołem strzeleckim: Pić Mateusz, Tetlak Grzegorz, Szydełko Zbigniew i Ferenc Krzysztof (zdobył uprawnienia LOK).

Nasz klub z Sułowa jest młodą organizacją ale w tych zawodach zdobył wysokie miejsce 😉 Szczęśliwa 13 😉 tak na 21 drużyn które walczyli o puchar prezesa zw lok.

Ciekawym faktem było, że niektórzy nie lubą liczby 13 to nasz klub z Sułowa odwiedziło dwie 13 po pierwsze data 13.04.2014 po drugie miejsce „szczęśliwa 13”.

[table id=7 /]

Sędziowie i kierownictwo zawodów:

Bolesław Padło, Anna Malinowska (dyrektor LOK Lublin), Jarosław Kubiak, Adrian Zaręba, Michał Witkowski, Zbigniew Szyszkowski (sędzia obliczeniowy)

Zwycięzcy zawodów otrzymali:

 • Drużynowo za miejsca I, II, III – puchary prezesa ZW LOK w Lublinie i dyplomy;
 • Indywidualnie za miejsca I, II, III – w strzelaniu z Kbk AK i pist. C z – medale, dyplomy, nagrody rzeczowe;
 • Wszystkim zawodnikom zabezpieczono wyżywienie.

Zawody strzeleckie zostały zorganizowane i sfinalizowane ze środków MON, cel imprezy:

 • Wymiana doświadczeń pomiędzy członkami klubów KŻR LOK

 • Nabywanie umiejętności strzeleckich, wyszkolenie obronne zawodników.

 • Nauka sportowej rywalizacji poprzez udział w zawodach.

 • Promocja Sił Zbrojnych RP

biuroLok[13042014] bronLok[13042014] Keblo1[13042014] Keblo2[13042014] Keblo3[13042014] Keblo4[13042014] Keblo5[13042014] Keblo6[13042014] Keblo7[13042014] pucharyKeblo[13042014] regulamK[13042014] sekretKeblo[13042014] uprawnieniaLOK2014