W dniu dzisiejszym 7 maja 2014 roku od godz. 17.30 rozpoczyna się Wielki jubileusz u Świętego Antoniego z Padwy w sąsiadniej miejscowości Radecznica. Obchody są organizowane z racji 350 lat od pierwszych obiawień Świętego Antoniego miejscowemu rolnikowi Szymonowi Tkaczowi, to właśnie 8 maja 1664 roku na wzgórzu zwanym Łysą Górą (obecnie stoi tu klasztor). Wieści o cudownym objawieniu i o łaskach, jakie zostały tu udzielone Szymonowi, uczyniły to miejsce celem wielu pielgrzymek.

Klasztor Św. Antoniego

Od 1815 roku powstało określenie „Częstochowa Lubelszczyzny” z Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy.

kartka św. Antoniego

Zapraszamy do Świętego Antoniego 😉

jubileusz Radecznica 2014

Honorowym Patronem obchodów 350 lecia obiawień Świętego Antoniego w Radecznicy jest Marszałek Województwa Lubelskiego

patronatLubulskie