Wójt Gminy Sułów informuje, że rolnicy którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych w wyniku nawalnego deszczu i gradu mogą składać stosowne oświadczenia o poniesionych stratach.

uprawy rolnicze 2014

Wypełnione oświadczenia należy składać do Urzędu Gminy Sułów w terminie do dnia 10 czerwca 2014r.

gmina sułów

Oświadczenie do pobrania ze strony Urzędu Gminy w Sułowie (poniżej link)

http://sulow.pl/files/oswiadczenia_szkoda.pdf