Złóż wniosek o przyznanie pomocy w ramach Działania 4.1/413

– Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

 Małe projekty   – limit środków  391 328,38 zł

 

kasa25

To już ostatni nabór wniosków na dotacje do 25 000,00 PLN w ramach działania Małe Projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 . Nabór wniosków trwa do 15 września 2014 roku.

O dofinansowanie mogą ubiegać organizacje działające na terenie gmin Nielisz, Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn.

Projekty, które można realizować w ramach Małych Projektów mogą dotyczyć m.in.:

  • inicjowanie powstania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzania na rynek produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach ;

  • organizacja imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych ;

  • promocji i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia;

  • oznakowanie obiektów kulturowych i historycznych ;

  • wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej;

  • kampanie informacyjne i szkoleniowe, warsztaty, działania doradcze i promocyjne, wparcie ośrodków edukacji ekologicznej ;

  • Przygotowanie, wydanie publikacji informujących o wyżej wymienionym obszarze.

Uczestnicy projektu będą mogli poprawić jakość swoich usług co wpłynie na jakość życia mieszkańców i wizerunek otoczenia w którym żyją.

obszarlgd

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie http://www.lgd.org.pl/

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wieprza i Poru”, Pl. Tadeusza Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn, pokój nr 34 , Tel. +48 510 203 856, e-mail: biuro@lgd.org.pl

Wzory formularzy wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wieprza i Poru”- www.lgd.org.pl , Urzędu Marszałkowskiego Województwa lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory Lokalnych Grup Działania link bezpośredni http://prow.lubelskie.pl/nabory-wnioskow/nabor,374/male-projekty

Załączniki do pobrania (plik spakowany)