Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Sułów, oraz naszej wsi Sąsiadka o bardzo ważnym komunikacie wyborczym odnoszącym się do głosowania.

Jeśli mieszkasz Tutaj na terenie naszej gminy Sułów np: we wsi Sąsiadka,  ale zameldowany na stałe jesteś w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, itp możesz głosować i Wziąć udział w Wyborach samorządowych 16 listopada 2014 w Sąsiadce. Aby zagłosować TU i TERAZ w miejscu Obecnego przebywania np: w Sąsiadce, Musisz złożyć Wniosek o Wpisanie do Rejestru Wyborców w Gminie Sułów.

polskawies

Mieszkasz TU To Masz Głos – Tylko TY Decydujesz Gdzie Zagłosujesz;-)

Osoba zamieszkała na terenie gminy, na której nie jest zameldowana, może złożyć wniosek o dopisanie jej do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę. Osoba ta będzie mogła uczestniczyć w wyborach w miejscu faktycznego przebywania. Jednocześnie utraci prawo do glosowania w miejscu stałego zameldowania.
Powyższe stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego stale na obszarze gminy.
Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby, wydaje wójt, w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • wypełniony wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru
  • pisemna deklaracja

Druki do pobrania:

  1. WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW
  2. DEKLARACJA
deklaracjakww

zrzut deklaracji

wniosekkww

zrzut wniosku

Możesz Głosować w Naszej Gminie Sułów np: na wójta lub radnego gminy, radnego powiatu.

Zapraszamy do ankiety 😉

[poll id=”2″]

informacje pochodzą ze strony urzędu gminy Sułów