W dniu 3 lutego 2015 o godz. 12.00 odbyło się pierwsze wiejskie zebranie z urzędu na którym 45 mieszkańców wsi Sąsiadka wybierali „nowego” sołtysa i radę sołecką.

Przed spotkanie oficjalnym czyli o 11.00 odbyło się szkolenie rolników z zakresu stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w woj. lubelskiem. Szkolenie przeprowadziła Pani Irena Prus-Pańczyk przedstawicielka LORD z przybyłymi rolnikami – było tylko 8 zainteresowanych.

wyboryRadyWsi15

Największe zainteresowanie było od godziny 12.00 , na zebranie wiejskie przybyli przedstawicielu Urzędu Gminy Sułów: wójt Leon Bulak, sekretarz Janusz Stanczyk, księgowa Małgorzata Kawucha oraz obecny sołtys wsi Jacek Magdziarz, radny gminny Krzysztof Ferenc, a także mieszkańcy Sąsiadki.

Przybyłych gości i mieszkańców przywitał sołtys i radny wsi Sąsiadka, następnie pani księgowa urzędu gminy wyjaśniła zasady wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Kolejnym etapem było utworzenie komisji skrutacyjnej do spraw wyboru nowego sołtysa i rady wsi, w skład komisji zgłoszono mieszkańców:

 • Stanisław Wyłupek
 • Janusz Kurek
 • Tadeusz Ferenc

Komisja skrutacyjna przystąpiła pełnienia obowiązku wyboru sołtysa, na kandydatów  zgłoszono 3 osoby:

 1. Jacek Magdziarz
 2. Małgorzata Bukowska
 3. Danuta Dumała

Mieszkańcy przystąpili do głosowania tajnego, uprawnionych do głosowani było 45 mieszkańców Sąsiadki. W głosowaniu wyłoniono następujące wyniki:

 1. Jacek Magdziarz – 20 głosów
 2. Małgorzata Bukowska – 18 głosów
 3. Danuta Dumała – 7 głosów

Osoba z największą liczba głosów została wybrana sołtysem sołectwa Sąsiadka na 4 -letnią kadencję, więc Jacek Magdziarz został wybrany sołtysem na 3 kadencję.

Ostatnim etapem zebrania wiejskiego był wybór rady sołeckiej wsi Sąsiadka, więc mieszkańcy zdecydowali i wybrali następujących przedstawicieli:

 1. Małgorzata Bukowska
 2. Danuta Dumała
 3. Eryk Magdziarz
 4. Arkadiusz Kurek
 5. Jarosław Wypych

Po wyborach nowego sołtysa i rady sołeckiej wsi Sąsiadka, wójt gminy podziękował przybyłym mieszkańcom za liczne zebranie i wybranie swoich przedstawicieli sołectwa. Na zakończenie kilku osób zadało pytania związane z funkcjonowaniem współpracy gminy z naszą miejscowości, były prośby i propozycje. Na każdy temat była wiejska dyskusja i konkretna odpowiedź wójta Leona Bulaka.

W imieniu swoim jako administrator strony i Wasz radny wsi Sąsiadka dziękuję wszystkim bez wyjątku za przybycie i uczestnictwo w zebraniu wiejskim.

Wasz radny Ferenc Krzysztof 😉

Foto relacje zebrania wiejskiego