Informuje mieszkańców wsi Sąsiadka, że odpady komunalne (śmieci) z terenu gminy Sułów będzie odbierać firma EKO-KRAS Sp. z o.o. z Kraśnika.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2015r. jest dostępny poniżej jest to harmonogram opracowany przez Waszego radnego wsi.

smiec_sas

Zdecydowałem się stworzyć dla Państwa ten plan, gdyż doręczony przez firmę jest Nieczytelny dla starszych mieszkańców (wprowadza w zamieszanie czytających).

Pobierz plik PDF

Harmonogram odbioru śmieci 2015 (441 pobrań)

Dotychczasowe pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych przekazane przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu pozostaną nadal w użyczeniu właściciela nieruchomości.

Zachęcamy Państwa do płatności za śmieci na poniższe konto Urzędu Gminy Sułów

Rachunek bankowy Nr 32 9632 0006 2003 2900 0345 0001  Bank Spółdzielczy w Szczebrzeszynie Oddział w Sułowie
Tytuł wpłaty: ODPADY (Nazwisko Imię, Adres)

Dla przypomnienia ceny za śmieci:

  • odpady segregowane – 6,50 zł/ (od osoby)
  • odpady niesegregowane – 10 zł/(od osoby)

Więcej informacji o odpadach komunalnych można uzyskać pod numerem Urzędu Gminy Sułów: +48 84 68 26 202 lub

Biuro Obsługi Klienta Eko-Kras kom. 500 140 873, 500 140 910