Wójt Gminy Sułów uprzejmie informuje mieszkańców gminy Sułów, że w dniach 2 – 13 marca 2015 r. można skłądać wnioski o dofinansowanie nowych pokryć dachowych. Urząd Marszałkowski w Lublinie podpisał umowę o współpracę z Gminą Sułów  na realizację zadania dofinansowanie nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych w roku 2015.

azbest2015

Ze względu na krótkie termin od 2 do 13 marca 2015 i ograniczenia z tego wynikające, pilotaż program „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania szkodliwiania” przeprowadzony będzie na terenie kilku gmin w niewielkim zakresie. Więc zachęcamy zainteresowanych do wzięcia udziału w pilotażu na 2015 rok.

Poniżej udostępniamy państwu dokumenty do projektu (do pobrania):

Wniosek na dofinasowanie nowego pokrycia dachu

Regulamin programu

azbest_lub

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z gminnym koordynatorem: Panią Małgorzatą Chmielewską, tel. 84 68 26 844 lub kontakt osobisty w Urzędzie Gminy Sułów – 1 piętro

TERMIN : 2 – 13 marzec 2015

Godziny pracy UG: Poniedziałek – Piątek 7.30 -15.30

Więcej informacji dostępne są na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl/