Na terenie naszej gminy Sułów ukazała się publikacja pt. „Złota księga czynów społecznych na XX-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944-1964 gmin Radecznica, Sułów i Nielisz” autorstwa Piotra Szczurka, regionalisty, entuzjasty historii naszego regionu. Jest to już kolejna publikacja Autora, zamieszkałego w Sułowcu (gmina Sułów). W ubiegłym roku ukazała się jego książka pt. „Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Sułów”.

Książka - Złota księga czynów na XX lecie ... - autor Piotr Szczurek

Książka – Złota księga czynów na XX lecie … – autor Piotr Szczurek

„Złota księga czynów społecznych na XX-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944-1964 gmin Radecznica, Sułów i Nielisz” stanowi bilans akcji społecznej rozpoczętej w 1944 roku i trwającej do 1964 roku, który stał się przyczynkiem do historii miejscowości, gmin, powiatu i województwa.
Zasadnicza część książki ukazuje czyny społeczne wykonane przez mieszkańców wymienionych miejscowości, obecnie zamieszkujących w trzech sąsiednich gminach (Radecznica, Sułów i Nielisz). Tekst publikacji został uzupełniony o fotografie, które przedstawiają wykonywane czyny społeczne przez mieszkańców oraz prezentują dorobek jaki został osiągnięty przy udziale całej społeczności. Dzięki takim czynom powstawały nowe budynki użyteczności publicznej, drogi oraz przeprowadzano meliorację gruntów.

Autor wykorzystał materiały zdeponowane w Archiwum Państwowego w Zamościu, zespół Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Zamościu, sygn. 559- Wydział Oświaty- Złota księga czynów społecznych na XX-lecie Polski Ludowej powiat Zamość 1964.

Zachęcamy do zakupu publikacji, która jest cegiełką wspierającą Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułowcu. Egzemplarze można nabyć u pana Piotra Szczurka tel. 668 147 867 😉

Cena książki: od 30 złoty (jest to cegiełka wspierająca) także jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana wsparciem w postaci finansowej to nieokreślona jest górna wartość cegiełki np: 500 zł (każdy kupujący „Cegiełkę” będzie oficjalnie sponsorem Sztandaru OSP Sułowiec) 😉

ospsulowiec2014