Skip to main content

Kontrola i spis wyrobów azbestowych

Kontrola i spis wyrobów azbestowych

Informujemy mieszkańców Gminy Sułów, że od dnia 22 czerwca 2015 roku (przez kilka dni) inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie Gminy Sułów inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.). W związku […]

Przerwa w dostawie wody pitnej

Przerwa w dostawie wody pitnej

Informujemy do mieszkańców Gminy Sułów i odbiorców wody pitnej korzystających z wodociągu gminnego „hydrofornia Sąsiadka”, że w dniu 18 czerwiec 2015 od godz. 22.00 do dnia 19 czerwca 2015 do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej. Informację przekazuje Wójt Gminy Sułów Prośba do mieszkańców Gminy Sułów o zrobienie zapasów Wody Pitnej na ponad […]