Informujemy mieszkańców Gminy Sułów, że od dnia 22 czerwca 2015 roku (przez kilka dni) inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie Gminy Sułów inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarcze itp.).

Dachy azbestowe w Sąsiadce (Zakarczma)

Dachy azbestowe w Sąsiadce (Zakarczma)

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy inspektorom terenowym wykonującym w/w inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych, znajdujących się na posesjach.

Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości i miejsca) pod nr tel. +48 531 777 891 lub na adres mailowy: azbest@greenlynx.pl. Informacje te można także zgłosić inspektorom wykonującym inwentaryzację w terenie.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, Przyjazna Gmina Sułów będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie  wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy Sułów:

Sułów 63
22-448 Sułów
tel. +48 84 68 26 202
fax +48 84 68 26 227

Inspektorzy terenowi będą posiadali upoważnienie Wójta Gminy Sułów.

Firma kontrolujaca Strona firmy Greenlynx

Biuro Greenlynx
Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Aleja Warszawska 227A
39-400 Tarnobrzeg
tel. +48 15 848 18 47