USUŃ AZBEST ZA DARMO 😉
Wójt Gminy Sułów uprzejmie informuje mieszkańców gminy Sułów, że w dniach 22 – 26 czerwiec 2015 r. można składać wnioski na pokrycie kosztów związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest z budynków.

Ze względu na krótkie termin od 22 do 26 czerwca 2015 i ograniczenia z tego wynikające, program “Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania unieszkodliwiania” przeprowadzony będzie na terenie kilku gmin w niewielkim zakresie.
Więc zachęcamy zainteresowanych do wzięcia udziału w pilotażu na 2015 rok.

W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków na demontaże.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek Zalacznik Nr 2 WNIOSEK osoba fizyczna wspólnota mieszkaniowa (1242 pobrania)
  • Oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego wraz z kopią mapy do celów opiniodawczych z oznaczeniem budynków będących przedmiotem wniosku (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych).
Regulamin azbest 2015 (94 pobrania) Informator-Azbest-2015.pdf (91 pobrań)

Wnioski na demontaż można składać w ;
Urzędzie Gminy Sułów
pokój nr 14

Termin:
22 – 26 czerwiec 2015r.

Tel +48 84 68 26 202