Zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego zakończone pomysłem do realizacji.

Mieszkańcy naszej wsi Sąsiadka w dniu dzisiejszym 27.09.2015 spotkali się po raz drugi (I spotkanie 26.08.2015) na zebraniu wiejskim dotyczącym uchwalenia i wybrania pomysłu na realizację funduszu sołeckiego w 2016 roku. Nasze sołectwo Sąsiadka będzie mogła wykorzystać kwotę 14 874,45 zł na pomysł mieszkańców – wybrano: „Remont remizo-świetlicy (wymiana okien i drzwi, elewacja budynku, sanitariaty)” tak zadecydowała większość mieszkańców przybyłych na dzisiejsze zebranie – kiepsko tylko 20 osób.

Na spotkaniu było poruszanych wiele pomysłów i spraw związanych Naszą wioską, czyli (tematy po za zakres funduszu) wiejskie sprawy:

  • droga na „Zagrody” – tłuczeń
  • demontaż płotu przy remizie i wycinka krzewów
  • rzeka Gorajka – kanał F (żeremia bobrów, most, koszenie)
  • alternatywa w zamian usuniętego płotu 🙂
  • rowy i wywożenie urobku ziemnego ?
  • oranie dróg polnych !
  • i wiele innych.

Zebranie wiejskie było prowadzone przez Sołtysa wsi Jacka Magdziarza oraz protokolanta Małgorzatę Bukowską – rada sołecka. Wniosek o wykorzystanie funduszu sołeckiego na 2016 rok zostanie złożony jutro w Urzędzie gminy Sułów.

Dziękuję wszystkim przybyłym za przybycie i dojście do wspólnego dobra wsi ;-).