W dniu 20 października 2015 odbył się Powiatowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju w Zwierzyńcu.

Spotkanie odbyło się o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zwierzyniec, na które przybyli delegaci Prezydium Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK Prezes Dąbrowski Stanisław, Sekretarz ZW LOK Malinowska Anna oraz delegacji z klubów żołnierzy rezerwy Sułów, Radecznica, Zamość, Zwierzyniec z burmistrzem miasta Janem Skiba.

Zjazd Powaitowy LOK 2015 Zwierzyniec

Powiatowy Zjazd LOK rozpoczął się od przywitania przybyłych uczestników przez pana Andrzeja Grudzińskiego (kierownik USC Zwierzyniec), który przedstawił porządek zebrania wyborczego, na którym z pośród 16 delegatów przybyłych z poszczególnych Klubów Żołnierzy Rezerwy, Zamojskiego Związku Krótkofalowców powiatu zamojskiego przystąpiono do wyboru Zarządu Powiatu LOK.

Pierwsze wybrano Komisję Mandatową, którą pełnili wybrani delegacji:

 • Tadeusz Muca (Zwierzyniec) – przewodniczący K.M.
 • Edyta Wolanin (Zwierzyniec) – protokolant K.M.
 • Krzysztof Ferenc (Sąsiadka) – członek K.M.

Do Komisji Skrutacyjnej (odpowiedzialna za wybory) pełnili:

 • Grzegorz Mrówczyński (Sułowiec) – przewodniczący K.S.
 • Marian Marciniewicz (Zamość) – protokolant K.S.
 • Michał Klepacki (Zamość) – członek K.S.

Lecz Komisja Uchwał i Wniosków była sprawowana przez:

 • Arkadiusz Jesionek (Zamość) – przewodniczący K.U.W
 • Diana Caryk (Zamość) – protokolant K.U.W.
 • Jarosław Wachowicz (Radecznica) – członek K.U.W.

Na zebraniu wyborczym wybrano Zarząd Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju Zamość na kadencję 2015 -2020 w Zwierzyńcu:

 1. Andrzej Grudziński (Zwierzyniec)Prezes Powiatowej Organizacji LOK
 2. Ryszard Kawka (KŻR Radecznica) – Wice Prezes Powiatowej Organizacji LOK
 3. Jan Kotowis (Zwierzyniec) – Sekretarz P.O. L.O.K.
 4. Krzysztof Ferenc (KŻR Sułów)Skarbnik P.O. L.O.K.
 5. Arkadiusz Jesionek (Zamość) – Członek Zarządu P.O. L.O.K.

Skład Komisji Rewizyjnej Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju Zamość na kadencję 2015 -2020 wybrano;

 1. Jan Sitarz (KŻR Radecznica) – Przewodniczący
 2. Tadeusz Muca (Zwierzyniec) – członek komisji
 3. Ryszard Pietrykowski (KŻR Sułów)członek komisji

Delegacji na Zjazd Wojewódzki Organizacji Ligi Obrony Kraju Zamość na kadencję 2015 -2020 wybrano:

 1. Andrzej Grudziński – reprezentant UG Zwierzyniec
 2. Ryszard Kawka – reprezentant Klubu Żołnierzy Rezerwy w Radecznicy
 3. kpt. rez. Arkadiusz Jesionek – reprezentant LO Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu
 4. Krzysztof Ferenc – reprezentant Klubu Żołnierzy Rezerwy w Sułowie

Po wyborach głos zabrała Pani dyrektor ZW LOK Malinowska Anna, która przedstawiła wiele szczegółowych informacji dotyczących współpracy Ligi Obrony Kraju z podległymi klubami strzeleckimi, związkiem krótkofalowców, szkolnymi sekcjami. Prezes LOK Dąbrowski podziękował wszystkim członkom/członkiniom za aktywną współpracę w organizacjach paramilitarnych.

Była także krótka prezentacja i osiągnięcia każdej organizacji LOK-owskiej przedstawiona przez delegatów z Zwierzyńca, Zamościa, Radecznicy, Sułowa. Pan Marian Marciniewicz (SP8LZC reprezentant Polskiego Związku Krótkofalowców) przekazał informacje o działalności Klubu Łączności w w konkursach ogólnoświatowych, ogólnopolskich w takich inicjatywach jak: telegrafia, radio orientacja, modele latające, krótkofalowe mistrzostwa młodzieży, szachy itp.

Zwieńczeniem powiatowego zjazdu ligi obrony kraju w Zwierzyńcu były planowanie imprez strzelecko-sportowe na lata 2015-2020, dyskusja o działalności klubów strzeleckich itp.

0

Publication author

offline 2 tygodnie

Krzysztof Ferenc

0
Założyciel i pomysłodawca Wirtualnej Sąsiadki strony internetowej Wsi Sąsiadka - www.sasiadka.info - 2008 roku

Inicjator i koordynator MPR Altana Sutiejsk Green Velo ;-)
Comments: 3Publics: 830Registration: 02-08-2011