Seminarium archeologiczne z Dr Joanną Kalaga o Grodzie Sutiejsk w Lublinie na UMCS-ie.

Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Lubelszczyzny, a szczególnie Gminy Sułów, których interesują wykopalisa archeologiczne oraz Grody Czerwieńskie takie jak Gród Sutiejsk (obecnie wieś Sąsiadka), Czerwień (obecnie wieś Czermno),  Wołyń (obecnie wieś Gródek) na Seminarium Grody Czerwieńskie – Złote jabłko polskiej archeologii.

Uniwerytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje 3 dniowy (25 – 27.11.2015) program Grody Czerwieńskie – Złote jabłko polskiej archeologii, a tematyka typowo naukowa.

Zlote jabko archeologi 2015 Lublin

Pierwszego dnia 25 listopada 2015 będzie także wystąpienie Pani Dr Joanny Kalaga o tematyce Naszego Grodu czerwieńskiego w Sąsiadce, a dokładnie; „Sąsiadka – Sutiejsk: gród pogranicza polsko-ruskiego” przewidziane na godz. 17.00 – 18.00.

Z naszej gminy Sułów i Sąsiadki wybiera się delegacja Radny wsi Sąsiadka, Przewodniczący rady gminy oraz Bibliotekarka z fili w Sąsiadce ;-).

Miejsce obrad:
sala Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
im. Marii Curie-Skłodowskiej,
Plac M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

Autorka książki o Grodzie Sutiejsk

program seminarium  Pdf Seminarium Grody Czerwieńskie 2015 (94 pobrania)

„Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych” to projekt realizowany przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN pod kierunkiem dr. hab. Marcina Wołoszyna przy współpracy Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas e.V. an der Universität Leipzig (GWZO Lipsk), Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytutu Archeologii UMCS.