W dniu 28 listopada 2015 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej odbył się II Kongres Sołtysów organizowany przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

Naszą gminę Sułów na kongresie sołtysów 2015 reprezentowali sołtysi:

1. Stanisław Godzisz, Rozłopy
2. Zbigniew Poździk, Deszkowice Drugie
3. Maria Pudelska, Źrebce
4. Jacek Magdziarz, Sąsiadka
5. Marek Kołcon, Kolonia Kawęczyn
6. Wiesław Mazur, Sułów
oraz Lidia Bartoszczyk (pracownik gminy).

Kongres sołtysów 2015 występy

Kongres sołtysów 2015

Uczestnicy Kongresu uczestniczyli w konferencji poświęconej rolnictwu i obszarom wiejskim w województwie, wsparciu małych gospodarstw i przetwórstwa w gospodarstwach rolnych.

Sołtysi – Maria Pudelska, Zbigniew Poździk, Marek Kołcon wzięli udział w konkursie kulinarnym na najlepszą potrawę regionalną w kategorii przekąski na zimno.

Uczestnicy kongresu zwiedzili Muzeum Wsi Lubelskiej.

Muzemum Wsi Lubelskiej

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu ze środków UE Pomoc Techniczna PROW na lata 2014-2020.

Autor artykułu : Pani Lidia Bartoszczyk

Lubelskie

Więcej o kongresie sołtysów w Radiu Lublin