Wójt Gminy Sułów zaprasza Mieszkańców Gminy do udziału w projekcie „Więcej słońca”- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez  montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych na terenie gminy Sułów.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Sułów tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu ogłoszonego i realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Dofinansowanie wyniesie do 85% wartości wydatków kwalifikowalnych – bez podatku VAT. Wkład finansowy mieszkańców wyniesie 15% wydatków kwalifikowalnych  plus podatek VAT oraz wydatki niekwalifikowane.

Mieszkańcy gminy Sułów mogą zawrzeć umowy w zakresie :

  1. dostawa i montaż kolektorów słonecznych, w którym szacunkowy koszt netto udziału mieszkańca wyniesie około 2500 zł,
  2. dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w systemie zamkniętym (bez odprowadzania nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci dystrybucyjnej), w którym szacunkowy koszt netto mieszkańca wyniesie  około 4500 zł).
  3. Do kosztów netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8% lub 23% oraz inne koszty niekwalifikowane.

Osoby zainteresowane udziałem w wyżej wymienionym projekcie zapraszamy do Urzędu Gminy Sułów pokoju nr 13 celem podpisania umowy użyczenia nieruchomości.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 84 6826202 sekretariat.

Wykorzystanie zielonej energii

Chcesz wiedzieć więcej na temat odnawialnych źródeł energii zapraszamy o lektury online np: [sociallocker]http://www.odnawialnezrodlaenergii.pl[/sociallocker] , http://www.oze.pl/