Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Sułów, że w dniach 18 – 29 kwietnia 2016 r. będzie przeprowadzony uzupełniający nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych w 2016 roku.

Udzielane dofinansowanie będzie na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych.

Wniosek o usuwanie azbestu

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułów – pokój nr 14,

lub telefonicznie 84 6826843  (Pani Małgorzata Chmielewska insp. ochrony środowiska) oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

Wniosek do pobrania Zalacznik Nr 2 WNIOSEK osoba fizyczna wspolnota mieszkaniowa 2016 (71 pobrań)

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA