Równo za 2 miesiące w dniu 10 lipca 2016 r. Grupa osób zainteresowanych przywróceniem działalności kulturalno-społecznościowej organizuje „Dni Miejscowości Sąsiadka”.

Miejsce festynu to obrzeża Grodu Czerwieńskiego Sutiejsk. Wszystkich zainteresowanych organizacją festynu, wszystkich mogacych udzielic pomocy w ;

  • pracach fizycznych,
  • w przygotowaniu części kulinarnej jak również,
  • w przygotowaniu stoisk z rękodziełem artystycznym,
  • z wyrobami ludowymi z terenu wsi Sąsiadka, miejscowości ościennych,
  • z prezentacja stowarzyszeń działających na terenie gminy Sułów i gmin sąsiednich

Prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Radny wsi Sąsiadka Panem Krzysztofem Ferenc – tel: 0  793444997 , więcej informacji na stronie wsi Sąsiadka – Wirtualna Sąsiadka > www.sasiadka.info

Sąsiadka z lotu ptaka

Osoby Prywatne, Instytucje chcące udzielić Pomocy w formnie materialnej – fanty na loterię, nagrody dla dzieci bioracych udział w konkursach mogą zgłaszać swój wkład po w/w nr telefonu, jak również dokonywać wpłat finansowych na organizację festynu na konto

Banku Spółdzielczego w Sułówie nr: 44 9632 0006 3003 2904 0862 0001 z dopiskiem „10 LIPIEC 2016”.

Bieżące i aktualne informacje o postępie prac można uzyskać po w/w nr telefonu jak również na stronie wsi Sąsiadka – www.sasiadka.info

Z podziękowaniami i pozdrowieniami – Organizatorzy 😉

[livesite-contact title=”Prośba o kontakt„]