(zdjęcia z Archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)