Układając kalendarz imprez kulturalnych na rok 2016 organizacja Pikniku Archeologicznego była dla nas, mieszkańców wsi Sąsiadka nowym, nie do końca znanym tematem. Po spotkaniu z dr hab. Joanną Kalaga z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego utwierdziliśmy się w przekonaniu o słuszności organizacji pikniku. Godziny rozmów, spotkań, szukanie sponsorów, organizacja pikniku, zaangażowanie wielu osób, jego przebieg i końcowe oceny to powód do rozpoczęcia prac przygotowawczych do organizacji II-go pikniku.

przygotowania do I-go pikniku archeologicznego

9 lipca 2017 roku to ustalona data drugiego pikniku, który odbędzie się tak jak ubiegłoroczny na grodzie i podgrodziu.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do pomocy w organizacji pikniku. Wszelkie propozycje, uwagi, spostrzeżenia prosimy kierować pod poniższe numery telefonów: 609 671 217, 793 444 997, 510 682 255, 661 973 526 lub adres mailowy sutiejsk@sasiadka.info

Organizacja takiej imprezy wymaga dużych nakładów finansowych dlatego dla osób, firm, instytucji itp. chcących nam pomóc i nas wesprzeć podajemy numer konta Stowarzyszenia w Banku Spółdzielczym w Szczebrzeszynie o/Sułów:

02 9632 0006 2003 2902 5237 0001 z dopiskiem „Piknik”

O terminie pierwszego spotkania organizacyjnego poinformujemy w najbliższym czasie. Liczymy na duże zainteresowanie i chęć pomocy.