W dniu 21 kwietnia 2017 roku na terenie grodziska odbyło się spotkanie na temat możliwości jego zagospodarowania. Przeprowadzone zostały oględziny całości obiektu, tj. części już oczyszczonej z zarośli jak również dalszych wałów po obu stronach tzw. szerokiej drogi. Z przeprowadzonej dyskusji wyciągnięte zostały wnioski dotyczące dalszych prac na grodzisku. Po przedłożeniu do W.U.O.Z. delegatura w Zamościu planów – szkiców oraz uzyskaniu na nie pozwolenia przystąpimy do ich realizacji. W pierwszej kolejności wykonywane będzie dalsze oczyszczanie terenu z zarośli, następnie barierki zabezpieczające wejścia oraz platforma widokowa i ścieżka dydaktycznej.

W celu lepszej orientacji na terenie naszej miejscowości stowarzyszenie wraz z osobami wspierającymi jego działalność wykonało i zamontowało tablice informacyjne. Wskazują one na grodzisko i część wewnętrznych uliczek przechodzących w urokliwe wąwozy lessowe. Pozostałe oznakowania wykonane zostaną wraz z pozyskaniem odpowiedniego materiału.

W spotkaniu udział wzięli: Wiesław Koman reprezentujący W.U.O.Z. Delegaturę w Zamościu, Ryszard Pietrykowski – Przewodniczący Rady Gminy w Sułowie, Magdalena Olszewska – pracownik Urzędu Gminy w Sułowie, Beata Kacprzak – Prezes stowarzyszenia, Danuta Zwolak – Skarbnik stowarzyszenia, Jacek Magdziarz – Sołtys wsi Sąsiadka, Krzysztof Ferenc – Radny wsi Sąsiadka.

0

Publication author

offline 7 lat

Iwona Zwolak

0
Comments: 0Publics: 20Registration: 09-06-2016