W dniu 1 maja 2017 roku na terenie grodziska odbyło się spotkanie z architektem w sprawie sporządzenia planów potrzebnych do otrzymania pozwolenia na wykonanie niezbędnych prac na grodzisku. Po szczegółowych oględzinach terenu, wykonaniu pomiarów i pierwszych szkiców pojawiła się wstępna wersja planowanych prac. Po przedłożeniu do Konserwatora Zabytków odpowiednich dokumentów z w/w planami oraz otrzymaniu pozytywnej decyzji chcielibyśmy wykonać barierki zabezpieczające wejścia-zejścia, palisady, platformę widokową oraz ścieżkę dydaktyczną. Część z nich jeszcze przed II-gim Piknikiem Archeologicznym. Liczymy na współpracę i pomoc wszystkich zainteresowanych zarówno piknikiem jak i przygotowaniami do niego. Wszystkie pomysły, propozycje i uwagi są bardzo cenne. Realizacja będzie następować sukcesywnie wraz z pozyskaniem dokumentacji, materiałów i funduszy.

Wizyta rysownika

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Biblioteki Publicznej w Sąsiadce gdzie można uzyskać informację na temat grodziska, historii miejscowości oraz okolic.

Dni pracy biblioteki: poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godzinach 8-15.